Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů (dále jen „Subjekt“) tímto uděluji společnosti ELOTEX, spol. r. o., se sídlem Ve Stráni 350, Praha 10, PSČ 102 00, IČO: 43870261, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4472, emailový kontakt: info@mobilnisalonkrasy.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt
 • foto (pokud je poskytovatelem osobních údajů poskytnuto).

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zveřejnění na inzertním portále www.mobilnisalonkrasy.cz a zasílání obchodních nabídek Správce.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání smlouvy o inzerci a následně 3 roky od jejího ukončení.

 

 1. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Smartselling, a. s., se sídlem Netroufalky 797/5, Brno, PSČ 625 00, IČO: 29210372 – poskytovatel marketingových služeb a fakturačního systému

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

 

*Poučení Subjektu údajů

 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů bude docházet k automatizovanému rozhodování a k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Komentáře jsou uzavřeny.